تماس با ما

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه‌ی ۱۹، پلاک ۳
تلفن: ۸۸۵۵۱۶۲۷ ۹۸۲۱+
تلفن تهران: ۱۶۰۸
ایمیل: info-pak@coralkorea.com

صادرات

عراق، سوریه و افغانستان
نام شخص: آقای ربانی فر
تلفن همراه: ‎+۹۸۹۱۲۲۱۴۱۸۹۲
ایمیل: r.rabbanifar@pakshooma.com

برای ما پیام بفرستید