تماس با ما

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه‌ی ۱۹، پلاک ۳
تلفن: ۸۳۸۶۴ ۹۸۲۱+
فکس: ۸۸۷۳۹۶۰۵ ۹۸۲۱+
ایمیل: info@coralkorea.com

صادرات

مارکت صادرات: عراق
نام شخص: آقای علی پور
تلفن همراه: ۰۰۹۸۹۳۷۳۶۱۷۷۳۹
ایمیل: export2@pakshoma.com

مارکت صادرات: سوریه
نام شخص: آقای علی پور
تلفن همراه: ۰۰۹۸۹۳۷۳۶۱۷۷۳۹
ایمیل: export2@pakshoma.com

مارکت صادرات: افغانستان
نام شخص: آقای علی پور
تلفن همراه: ۰۰۹۸۹۳۷۳۶۱۷۷۳۹
ایمیل: export2@pakshoma.com

برای ما پیام بفرستید