شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ار ۴ الی ۷ ام آذرماه ۱۳۹۵ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.